Guangdong Jingzhongjing Industrial Painting Equipment Co., Ltd.

Tel.: +86-20-36832746
Fax: +86-20-66293300
E-mail: info@gz-btb.com
Contact Person: Phebe Li